Find your portal
Find your portal
[pl]
Brochure

Standardowe etapy wdrażania systemu MATRIX

Pierwszym etapem we wdrażaniu LMS jest zebranie jak największej wiedzy na temat potrzeb i celów organizacji. Każda firma ma indywidualne potrzeby i te potrzeby należy przenieść na cechy LMS. Przeczytaj tę broszurę, aby poznać najważniejsze etapy wdrożenia systemu MATRIX.

Czego dowiesz się z tej broszury:

  • Dostosowywanie portalu
  • Tworzenie zajęć
  • Konfigurowanie katalogu zajęć
  • Tworzenie kont uczniów
  • Integracja techniczna
All brochures
true https://5486510.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5486510/docs/matrix/pl/MATRIX-Implementation-PL.pdf
Download PDF
f-image t-image pin-image lin-image