Find your portal
Find your portal
[ms]
Brochure

Langkah-langkah lazim dalam pelaksanaan MATRIX

Langkah pertama dalam melaksanakan satu LMS adalah mengumpulkan sebanyak ilmu pengetahuan tentang keperluan dan matlamat organisasi. Setiap syarikat mempunyai keperluan individu dan keperluan itu sepatutnya dipindahkan ke ciri-ciri LMS. Lihatlah risalah ini untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana pelaksanaan MATRIX berfungsi. 

Apa yang anda akan belajar daripada risalah ini:

  • Khas mengubahsuai laman web
  • Mereka kursus-kursus
  • Mengkonfigurasi katalog
  • Membuka akaun pelajar
  • Integrasi teknikal
All brochures
true https://5486510.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5486510/docs/matrix/ms-my/MATRIX-Implementation-MS-MY.pdf
Download PDF
f-image t-image pin-image lin-image